Flora delle Alpi Marittime - Homepage  FLORA DELLE ALPI MARITTIME 
Catalogazione botanica completa e aggiornata di fiori e piante delle Alpi Marittime
Flora delle Alpi Marittime - Homepage
SEZIONE
FLORA
FUNGHI
MUSCHI
LICHENI
ENTOMOLOGIA
Indice
 Introduzione
Ricerca per
 Famiglia
 Genere
 Forma Biologica
 Origine
 Nomi italiani
 Nomi inglesi
 Nomi francesi
Glossario
 Forma Biologica
 Origine
Statistiche
 Generali
 Forma Biologica
 Origine
Riferimenti
 Bibliografia consultata
 Link a siti consigliati
 
 Nome italiano: sedge
Carex
 
CYPERACEAE
CYPERACEAE
 Carex acuta L. (*)
 Carex acutiformis Ehrh. (*)
 Carex alba Scop. (*)
 Carex aterrima Hoppe (*)
 Carex atrata L. (*)
 Carex bicolor All.
 Carex brachystachys Schrank (*)
 Carex buxbaumii Wahlenb.
 Carex canescens L. (*)
 Carex capillaris L. var. capillaris (*)
 Carex capillaris L. var. minima Beck (*)
 Carex caryophyllea Latourr. subsp. caryophyllea (*)
 Carex clavaeformis Hoppe (*)
 Carex cuprina (Sandor ex Heuffel) Nendtwich ex A.Kern. (*)
 Carex curvula All.
 Carex davalliana Sm. (*)
 Carex demissa Hornem. (*)
 Carex depauperata Gooden. (*)
 Carex depressa Link subsp. basilaris (Jord.) Cif. et Giacom. (*)
 Carex digitata L. (*)
 Carex distachya Desf. (*)
 Carex distans L. (*)
 Carex divisa Huds. (*)
 Carex divisa Huds. var. chaetophylla (Steud.) Daveau (*)
 Carex divulsa Stokes (*)
 Carex echinata Murray (*)
 Carex elata All. (*)
 Carex elongata L.
 Carex extensa Good.
 Carex ferruginea Scop. (*)
 Carex firma Host (*)
 Carex flacca Schreb. subsp. flacca (*)
 Carex flacca Schreb. subsp. serrulata (Biv.) Greuter (*)
 Carex flava L. (*)
 Carex foetida All. (*)
 Carex frigida All.
 Carex grioletii Roemer
 Carex guestfalica Boenn. ex W.D.J.Koch (*)
 Carex hallerana Asso (*)
 Carex hirta L. (*)
 Carex hispida Willd. (*)
 Carex humilis Leyss. (*)
 Carex lachenalii Schkuhr (*)
 Carex lepidocarpa L. (*)
 Carex leporina L. (*)
 Carex liparocarpos Gaudin (*)
 Carex mairaei Coss. et Germ. (*)
 Carex montana L. (*)
 Carex mucronata All. (*)
 Carex muricata L. subsp. pairae (F.W.Schultz) Celák (*)
 Carex nigra (L.) Reichhard (*)
 Carex oedipostyla Duv.-Jouve (*)
 Carex olbiensis Jordan
 Carex ornithopoda Willd. subsp. elongata (Leyb.) Vierh. (*)
 Carex ornithopodioides Hausm. (*)
 Carex pallescens L. (*)
 Carex panicea L. (*)
 Carex paniculata L. (*)
 Carex parviflora Host (*)
 Carex paupercula Michx. subsp. irrigua (Wahlenb.) A.Löve et D.Löve (*)
 Carex pendula Huds. (*)
 Carex pilulifera L. (*)
 Carex praecox Schreb. non Jacq. (*)
 Carex pseudocyperus L. (*)
 Carex punctata Gaudin (*)
 Carex remota L. (*)
 Carex riparia Curtis (*)
 Carex rosae (Gilomen) Hess et Landolt (*)
 Carex rostrata Stokes (*)
 Carex rupestris All. (*)
 Carex sempervirens Vill. (*)
 Carex spicata Huds. (*)
 Carex sylvatica Huds. (*)
 Carex tendae (W.Dietr.) Pawl. (*)
 Carex tomentosa L. (*)
 Carex umbrosa Host (*)
 Carex vesicaria L.
 Carex viridula Michx. (*)

Indietro
   Sito attivo dal Gennaio 2004 - Visualizzazione consigliata: 1024x768 
 Web Designer & Developer: Leonardo CERATO